سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سادات فیض نیا – دکترای رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
کیوان احزن – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
رضا قاسمی – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن

چکیده:

دراین تحقیق ابتدا با کمک نقشه های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ دماوند و رودهن مرز حوزه آبخیز دماوند مشخص گردید. این منطقه بدقت بروی نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ دماوند و شرق تهران پیاده شد. نقشه آبراهه ها ، زمین شناسی ، گسلها و توپوگرافی منطقه رقومی گردیده و با کمک ماهواره ای منطقه از تصاویر ماهواره ای ETM با V باند شدت فرسایش به کمک GIS درحوزه آبخیز دماوند بررسی شد.