سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شمسی عباسعلیزاده – دانشگاه علوم پزشکی تبریز
فاطمه عباسعلیزاده – دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سارا عباسعلیزاده – دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

عوارض ناشی از مقاربت در اواخر بارداری کاملاً مشخص نشده است اما به نظر می رسد مقاربت در چهار هفته آخر بارداری با افزایش عوارض همراه باشد. هدف ما از این مطالعه بررسی میزان فعالیت جنسی در ماه آخر بارداری و عوامل تاثیرگذار بر آن می باشد. مواد و متد: این مطالعه پیمایشی بر روی یکصد زن حامله ترم صورت گرفت و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج : سن متوسط زنان ۲۷ سال بود. ۲۲ % زنان بی سواد ، ۲۱ % دیپلمه و بالاتر بودند. %۹۱ زنان خانه دار بودند. ۱% پاریتی صفر، ۳۷ % پاریتی یک و مابقی پاریتی دو و بالا می باشند . میزان میل جنسی در ماه آخر بارداری در ۱% زنان افزایش در ۳۸ % بدون تغییر و در ۵۹ % کاهش یافته بود. علت کاهش میل جنسی در ۶۱/۳% نگرانی از آسیب به جنین در۲۵/۸% دیس پارونیا و در بقیه موارد نگرانی از شروع زایمان بود. ۶۰ % افراد در یک چهارم مقاربت ها و ۳۷ % از افراد در نیمی از مقاربت ها به مرحله انگیزش جنسی و۷۱/۵%افراد در یک چهارم مقاربت ها و ۲ه۸/۵% افراد در نیمی از مقاربت ها به ارگاسم می رسیدند.با توجه به نتایج فوق میزان تمایل جنسی در رسیدن به ارگاسم در ماه آخر بارداری کاهش می یابد، که ارتباطی با وضعیت فرهنگی و اجتماعی فرد ندارد