سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بیتا بنی جمالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم دریایی
محمد شریف فاضلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم دریایی
حسین عمادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم دریایی

چکیده:

در این پروژه تحقیقاتی عناصر سنگین مس، کبالت و آهن در آبهای سطحی منطقه امیرآباد اندازه گیری شد . منطقه امیرآباد در جنوب شرقی دریای خزر واقع شده که در این منطقه ، بندر چند منظوره صیادی- تجاری امیرآباد در حال ساخته شدن می باشد. نمونه برداریهای انجام شده در طی چهار فصل (از پائیز ۱۳۷۵ تا پائیز ۱۳۷۶) و از ده ایستگاه مختلف شامل اطراف موج شکنها و داخلحوضچه اصلی بندر انجام گرفت. آنالیز نمونه ها، توسط دستگاه جذب اتمی صورت گرفته و کلیه مراحل آماده سازی نمونه ها از کتاب (۱۹۸۹-standard Methods) بدست آمد. در بین عناصر فوق عنصر آهن بیشترین مقدار و کبالت کمترین مقدار را داشت. با توجه به نتایج بدست امده، تغییرات فصل و همچنین دوری و نزدیکی نسبت به ساحل وموقعیت ایستگاه ها بر روی میزان عناصر اندازه گیری شده در منطقه امیرآباد می توانند تاثیر بگذارند. نتایج بدست آمده می تواند بعنوان پیشینه مطالعاتی (Back ground Value) برای تحقیقات بعدی در این زمینه بکار رود.