سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرزاد مدنی –
محمدصدیق مرتضوی –

چکیده:

یکی از مهمترین آلاینده های زیست محیطی فلزات سنگین می باشد . این فلزات به علت کاربرد فراوانی که در صنعت دارند ، به سرعت وارد چرخه بیولوژیک شده و منابع آب و خاک را به شدت آلودهکرده اند . در این تحقیق فلزات سرب ، مس ، روی ، نیکل و کروم در فاضلاب شهر بندرعباس مورد بررسی قرار گرفته و با استاندارد سازمان محیط زیست ایران مقایسه شده است . برای انجام این تحقیق۹ ایستگاه اندازه گیری در سطح شهر بندرعباس تعیین و در سه فصل بهار ، تابستان و پاییز سال ۱۳۸۵ نمونه برداری و فلزات یاد شده اندازه گیری گردید . نمونه ها پس انجام عملیات استخراج به کمکAPDC-MIBK ، با دستگاه جذب اتمی شعله ای اندازه گیری گردید . با توجه به نتایج به دست آمده ، غلظت فلزات مورد بررسی کمتر از حد مجاز استاندارد سازمان محیط زیست ایران برای مصارف کشاورزی و تخلیه به آب های سطحی می باشد . ضمن اینکه کارایی تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس جهت حذف این فلزات ۷۰ – ۳۸ درصد می باشد که بیشترین میزان حذف برای فلز روی با ۵/۷۰ درصد و کمترین آن برای فلز مس به میزان ۳۸/۸ درصدگزارش شده است . البته فلز مس در فصول بهار و تابستان از حد مجاز برای مصارف کشاورزی کمی بیشتر بود (به ترتیب mg/L 0/230 و۰/۲۱۰ ) ولی نتایج به دست آمده در فصل پاییز ( mg/L 0/103 ) کمتر از حد استاندارد را نشان می دهد .