سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم احسان پور – کارشناس دفتر دریایی اداره کل محیط زیست استان هرمزگان
شهرام فداکار – کارشناس ارشد و مسؤل دفتر دریایی اداره کل محیط زیست استان هرمزگان
مجید افخمی – کارشناس شیلات – اداره کل شیلات استان هرمزگان

چکیده:

در این تحقیق که در سال ۱۳۸۴ در فصل زمستان انجام گرفته به بررسی میزان تجمع فلزات سنگین در دو بافت کبد و آبشش چند گونه آبزی شامل کفشک ماهی , ماهی مرکب , ماهی شورت و شانک پرداخته شده است . نمونه ها ازسواحل آلوده صنایع کشتی سازی فرا ساحل یکی از مشتاها صید شده و براساس روش مورد قبول MOOPAM نمونه هابه آزمایشگاه انتقال داده شده و جهت اندازه گیری آماده شدند . در این بررسی سه عنصر مس، سرب و کادمیوم با استفاده از روش جذب اتمی و دستگاه مدل SOLAAR M5 ساخت انگلستان اندازه گیری گردید و نتایج حاصل
از این آزمایش با استفاده از روابط آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج آزمایش نشان داده که میزان فلز سرب در تمام گونه ها از حد استاندارد بسیار بالاتر بوده و این مقدار با توجه به شرایط زیستی و رژیم غذایی متفاوت است . که بیشترین مقدار آن در کبد شانک بوده که این موضوع به دلیل گوشتخوار بودن آبزی و پدیده بزرگنمایی زیستی ۴ بوده است