سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا صادق کسمائی –
نرجس گرگین –
دکتر مجید فکری کوهبنانی –

چکیده:

هدف از این بررسی اندازه گیری غلظت فلوراید در آب آشامیدنی و آب آبیاری و نیز غلظت این عنصر در خاک های شهرستان کوهبنان بوده است . فلوراید در جلوگیری از پوسیدگی دندان و کا هش بیماری های دهان و دندان موثر می باشد . چنان چهمیزان فلوراید آب زیادتر از حد مطلوب ppm ۱ باشدبه مرور اختلالاتاستخوانی و دندانی به وجود می آید ، که شکل پیشرفته آن در دندان ها به صورت لکه هایقهوه ای رنگ (فلوئوروزیس) روی دندان ها آشکار می گردد . در این مطالعه ۸ نمونه آب و ۶ نمونه خاک به روش نمونه گیری تصادفی از چند نقطه شهرو دهستان های اطراف شهرستان کوهبنان انتخاب شدند و غلظت فلوراید در نمونه ها با روش (IC ) Ion exchange chromatography تعیین شد . غلظت فلوراید در نمونه های آب بین ppm 44/5-28/2 و در نمونه های خاک بین ۵۲۵/۱۳۰-۴۵/ ۷۵میلی گرم بر گیلو گرم خاک متغیر بوده است . بیشترین میزان فلوئور در آب مربوط به روستای مقیم آباد و سرداب بوده، به این علت که قنات این روستا ها زه آ ب صحرای اپوروار می باشد . نتایج بدست آمده حاکی از غلظت بالای فلوراید در نمونه های آب آشامیدنی و آبیاری و نیز خاک منطقه کوهبنان بوده که هماهنگ با حد مطلوب فلوراید پیشنهادی توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) ppm 5/1- ۱ برای آب آشامیدنی نمی باشد ، به عبارت دیگر میزان فلوراید اندازه گیری شده ۲ تا ۵ برابر بیشتر از حد مطلوب می باشد . بنا براین یافتن راهکارهایی جهت کاهش فلوراید در آب آشامیدنی و آبیاری منطقه کوهبنان ضروری است . از جمله راهکارهای پیشنهادی می تواند افزایش گچ ، آهک و یا کلرید کلسیم به آب آشامیدنی جهت رسوب فلوراید و کاهش غلظت آن تا حد مطلوب باشد.