سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ندا منصوری بیرجندی – دانشگاه مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
الهام حسین زاده قرابائی – دانشگاه مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
متین پروری – دانشگاه مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

آمونیاک یک محصول صنعتی حائز اهمیت با کاربردها وروش های تولیدگوناگون می باشد. از آنجاییکه تولید این محصول به سبب انجام واکنش های شیمیائی با تبادل حرارت زیادی انجام می گردد لذا بررسی میزان مصرف انرژی در آن اهمیت ویژه دارد. از سوی دیگر شناخت میزان انرژی مصرفی و راه های کاهش آن میتواند در ارائه روش های مختلف سنتزراه گشا باشد. در این مقاله یک واحد سنتز آمونیاک که اساس آن سنتز امونیاک به روش ریفورمینگ می باشد با استفاده از تئوری پینچ از نظر انرژی و توانمصرفی مورد مطالعه قرار گرفته است. به این ترتیب ابتدا با بررسی واحد سنتز آمونیاک و برقراری موازنه انرژی روی تجهیزات موجودف وضعیت اجزاء فرایند از نظر مصرف و یا تولید انرژی بررسی گردید. لذا تعداد کل جریان های گرم و سرد موود در فرایند تعیین شد. همچنین وضعیت کل فرایند از نظر نیاز به منابع انرژی خارجی بصورت منبع گرم ویا منبع سرد مشخص شد. طبقه نتایج به دست آمده برای واحد سنتز مورد مطالعه، حدود ۲۹% کاهش توان حرارتی محاسبه گردید که برای یک واحد صنعتی رقم قابل توجهی می باشد.