سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود ملک محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی سهند – دانشکده مه
داود جلالی وحید – دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

قیمت هر مترمکعب گازبرای مصرف نانوایی ها ۲۵ ریال است .این درحالی است که قیمت جهانی هرمترمکعب گاز تقریبا ۲۴۰۰ ریال می باشد . ] .[۱ سرانه مصرف آرد برای هر ایرانی ۱۰ کیلوگرم در ماه می باشد .قیمت آرد تحویلی به نانوایی ها به ازای هر کیلو ۷۵ ریال است ] [۲ .و .براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در قانون بودجه ی سال ۸۴ مبلغ یک
تریلیون و ۸۹۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان یارانه برای آرد پرداخت شد . ] .[۳ بالا بودن مقدار یارانه برای این بخش اهمیت بهینه سازی مصرف گاز و آرد را نشان می دهد در مرحله اول تعیین استاندارد مصرف گاز برای تولید نان بررسی شده است .به این منظور تعدادی نانوایی به طور تصادفی در شهر تبریز انتخاب شد و مقدار مصرف گاز در آنها مورد مطالعه قرار گرفت .