سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میر غنی سید صومعه – کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
پروین نصیری – استاد گروه بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

نظر به اهمیت صنعت چوب و پراکندگی زیاد این صنعت در نقاط مختلف و سنتی بودن آن باعث شد تا توجهی به این صنعت از جهت کنترل صدا، با هزینه بری پایین انجام گیرد. در این پژوهش توجه خاص بیشتر به مواردی شده که با استفاده از قطعات بزرگ تخته و یا ساخت قطعات نسبتاً بزرگ دارند که در این خصوص یکی از این واحدها یعنی کارگاه ساخت کمد مورد ارزیابی قرار گرفت در بررسی از محیط‌های کاری این نوع پروسه تولیدی صدای بیش از اندازه به افت شنوایی های وجود آمده در پرونده‌های موجود نشان از مخرب بودن صدا به پرسنل این صنعت دارد. در اندازه‌گیری و آنالیز فرکانسی به عمل آمده مشخص گردید که صدا در بعضی از نقاط تا ۲۵ دسی بل بیشتر از حد استاندارد نیست بوده است. سپس با چیدمان مناسب مواد و تجهیزات موجود و تولیدی و پارتیشن بندی با استفاده از کمد های ساخته‌شده توانستیم ۲۰ – ۱۵ دسیبل صدای محیط را کاهش دهیم.