سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا اطاعتگر – کارشناس دفتر تحقیقات و توسعه فناوری وزارت نیرو

چکیده:

تجربه تاریخی کشورهای توسعه یافته گواهی بر این مدعاست که تحقیق و توسعه، عامل ضروری و انکار ناپذیر توسعه و رشد اقتصادی است و امروزه به عنوان یک شاخص ملی در سطح کشورها مطرح و موردتوجه قرار گرفته است.
در وزارت نیرو نیز گستردگی سطح ارایه خدمات و روند افزایش سطح انتظارات مردم و نیز منابع محدود آب و انرژی، باعث شده تمامی دست اندرکاران صنعت آب وبرق، دستیابی به آخرین فناوری های مرتبط و رسیدن به خودکفایی را به عنوان یک هدف مهم و اساسی مورد توجه قرار دهند که یکی از راه های مطمئن تحقق این امر را انجام تحقیقات دانسته اند. انجام تحقیقات نیازمند فراهم شدن پیش نیاز و زیر ساخت های مناسب بوده و موفقیت تحقیقات مرهون سودمندی اقدامات انجام گرفتهدر خصوص آن می باشد . شایان ذکر است این اقدامات می تواند قبل، ضمن و بعد از انجام پروژه های تحقیقاتی اجرا شوند که برخی ازآنها عبارتند از : سیاستگذاری و تعیین خط مشی های تحقیقاتی، ساختار سازی تحقیقات، توجه به نیروی انسانی پژوهشگر، تامین منابع اطلاعاتی و اطلاع رسانی صحیح، تامین منابع مالی و سرمایه گذاری کافی، به کارگیری نتایج و ارزیابی تحقیقات ، از طرف دیگر با توجه به میزان و نقشی که تحقیقات در موفقیت یک جامعه یا سازمان بر جای می گذارد، می تواند به ثمر بخش بودن اقدامات انجام شده در خصوص تحقیقات پی برد. البته در خصوص عملکرد تحقیقات وزارت نیرو مقالات کمی مختلفی توسط همکاران محترم ارایه شده است که در این مقاله سعی خواهد شد عملکرد تحقیقات وزارت نیرو به صورت کیفی مورد تحلیل قرار گیرد.