سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایرج کرد – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، مرکز نهاوند
پیمان شهبازی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، مرکز نهاوند
محمد زمانیان – کارشناس بهداشت محیط ، مرکز نهاوند
محمد رنجبر – کارشناس بهداشت محیط ، معاونت بهداشتی همدان

چکیده:

نیترات یکی از مهمترین آلاینده ها بوده که با توجه به حلالیت بسیار بالای آن ، خارج کردن آن از آب فرآیندی پر هزینه محسوب می شود و رد طبقه بندی های انجام شده توسط سازمان های حفاظت محیط زیست در ردیف آلاینده هایی که مشکل تصفیه می گردند ، قرار دارد. با توجه به نقش فاضلاب در آهودگی منابع زیرزمینی و از جمله آلودگی این قبیل منابع به ترکیبات نیترات و نیتریت از چاهها و مخازن آب شهرستان نهاوند جهت سنجش میزان نیترات و نیتریت نمونه برداری بعمل آمد . نتایج حاصله بیانگر آن است که میانگین غلظت نیترات در منابع آبهای زیرزمینی منطقه ۷/۸ میلی گرم در لیتر با انحراف معیار ۵/۰۶۲ میلی گرم در لیتر و میانگین غلظت نیتریت ۰/۱۶۳ میلی گرم در لیتر با انحراف معیار ۰/۰۹۶ میلی گرم در لیتر متغیر است. مقایسه داده های بدست آمده با رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت و آخرین استانداردهای کشور بیانگر مطلوب بودن نیترات و نیتریت در منابع آبهای زیر زمینی این شهرستان می باشد.