سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رحمان جودی – دانشجوی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
حسن جودی – دانشجوی ارشد صنایع- صنایع- دانشگاه علوم و فنون مازندران-تهران-رسالت
مسعود موثقی – دانشجوی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا

چکیده:

مهمترین مسئله در طراحی سرریزهای پلکانی توجه به توانایی این سرریزها در مستهلک کردن انرژی جریان می باشد.محققین بسیاری در جهت طراحی وساخت بهترین ابعاد این پله ها در جهت داشتن بالاترین استهلاک انرژی بر آمدند. میزان اثرگذاری دبی در مقدار استهلاک انرژی و رابطه موجود بین این دو عامل کمتر مورد توجه واقع شده است. این تحقیق به بررسی آماری روابط ومیزان اثرگذاری دبی بر روی استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی پرداخته است. تحقیق حاضر بر روی داده های آزمایشگاهی آقایان رهنما ، بارانی و باقری صورت گرفته است. این داده ها توسط نرم افزارPASWمورد بررسی و آنالیز قرار گرفته که نتایج بیانگررابطه ای معکوس و خطی بین دبی واستهلاک انرژی بوده است. میزان تاثیر پذیری استهلاک انرژی از مقدار دبی جریان یافته بر روی سرریز بسیار بالا میباشد. با توجه به این تاثیرپذیری بالا تنظیم و مدیریت مقدار دبی سرریز شده بر روی پلکانها در راستای هر چه بالاتر بردن استهلاک انرژی بسیار با اهمیت میباشد.