سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد میرمحمدصادقی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سایش ریل و چرخ در ایران یکی از معضلات اساسی در بحث نگهداری خطوط ریلی است که سالیانه هزینه های قابل توجه را برای تعمیرات و تعویض ریل و چرخها موجب می شود . آنچه در این تحقیق ارائه شده است نتایج حاصل از تحقیقات گسترده ای است که برای شناخت میزان و ع لل سایش در خطوط ریلی در ایران ارائه شده است . در این مقاله ضمن ارائه میزان سایش بر اساس انجام عملیات صحرایی، کلیه فاکتورهای مؤثر در سایش در خطوط ریلی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.