سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دکتر یوسف حسن زاده – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
حبیب حکیم زاده – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حامد سرورام – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله جزئیات تهیه یک مدل عددی برای بررسی میزان پس زدگی جریان در اثر وجود پایه استوانه ای در جریان های زیر بحرانی ارائه شده است. برای گسسته سازی معادلات حاکم بر مساله از تفاضل محدود استفاده شده و روش صریح مک کورمک برای حل معادلات تفاضلی بکار رفته است. شبکه بندی مورد استفاده از نوع غیر یکنواخت بوده وشرایط مرزی تقارن آینه بر مدال اعمال گردیده است. سرانجام نتایج مدل عددی با فرمولهای تجربی ارائه شده در این زمینه مورد مقایسه قرار گرفته و تطابق بسیار خوبی بدست آمده است.