سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین مهراد – مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی – پژوهشکده مهندسی وزارت جهادکشاو
فاطمه امیرفرشخواه –
علی اکبر مصورفر –
مهدی چیت ساز –

چکیده:

پدیدۀ تشکیل رسوب و مواد آلی سنگین یکی از مشکلات بزرگ، پیچیده و مهم صنعت نفت می باشد. دو نوع عمدۀ این رسوبات مومهای نفتی (Petroleum wax) و آسفالتین Asphaltene می باشند که باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل : افزایش گرانروی سیال، تغییر خاصیت ترشوندگی wettability سنگ مخزن، افزایش افت فشار مخزن، گرفتگی و کاهش قطر چاه و خطوط لوله انتقال، و در نهایت کاهش و یا توقف تولید و همچنین افزایش هزینه ها می شوند. به همین علت برطرف کردن رسوبات یکی از مهمترین مسائل صنایع مربوط به نفت و فرآورده ه ای آن می باشد. براساس همین نیاز، مطالعه ای بر روی طراحی، ساخت و تست یک نمونه آزمایشگاهی از جرم گیر الکتروهیدروپالسی Electrohydropulse انجام پذیرفت . نمونه طراحی شده در واقع نوعی مدولا تور Modulatorولتاژ بالا با سوئیچینگ میلی ثانیه ای می باشد که با تخلیه الکتریکی ولتاژ قوی بصورت پالسی در بین دو الکترود،ایجاد یک نیروی الکتروهیدرولیکی قوی در درون سیال نفت نموده و امواج مکانیکی ناشی از این نیرو، موجب فروریزش و جداشدن جرم و رسوبات دیواره ای داخلی چاه، لوله های انتقال نفت و همچنین باعث ایجاد گرما و فشا ر، کاهش چسبندگی و افزایش خاصیت سیلان در مخازن نفت می شود . در یک آزمایش مقدماتی این دستگاه توانست تا ۳۰ و ۲۲ درصد بترتیب در افزایش دبی خروجی نفت خام از لولۀ رسوبی با موم پارافین و قیر نرم موثر واقع شود