سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ستاره مهرخو –
سیدعلیرضا میرزاحسینی –

چکیده:

از جمله فرآیندهای موثر در حذف آلایندههای شیمیایی موجود در آب می توان فرآیند جذب سطحی را نام برد، یکی از جاذب های پرکاربرد در تصفیه آب، کربن فعال می باشد که به دلیل داشتن سطح فعال بسیار زیاد ( m2/g2000-500)، واکنش سطحی مناسب و تخلخل بسیار زیاد و خاصیت جذب مواد محلول در محیطهای آبیبه عنوان یک جاذب پرکاربرد می باشد. کربن فعال به اشکال گرانول (GAC) و پودر (PAC) در تصفیه آب بکار برده می شود. استفاده از کربن فعال به شکل پودر یک راه حل اقتصادی و عملی جهت حذف مواد آلی و همچنین به عنوان یک کمک کننده در فرآیندهای انعقاد برای حذف مواد کلوئیدی آب در تصفیه خانه ها می باشد.در این تحقیق برای میزان کارائی پودر کربن فعال در حذف آلاینده های آلی ، تاثیر آن بر روی حذف فنل بررسی گردیده است و پارامتر های تاثیر گذار در بهبود کارایی آن مورد بررسی قرار گرفته است.