سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرناز متوسلی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، باشگاه پژوهشگران جوان ، واحد علوم و تحقیق
شاداب شهسواری – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، باشگاه پژوهشگران جوان ، واحد علوم و تحقیق

چکیده:

باتوجه به رابطه مهم صنایع و دانشگاهها ، نیاز است تا وضعیت کنونی این رابطه در کشور مشخص شود . به همین منظور، میزان اثر بخشی برنامه آموزشی دانشگاههای کشور در وضعیت شغلی مهندسان شیمی از طریق روشهای آماری بررسی گردیده است .