سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق اعتدالی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

در این مقاله ،هدف بررسی مقدماتی بر روی کاهش مصالح مصرفی وبه تبع آن کاهش هزینه ها در نتیجه استفاده از تکنولوژی جداسازی لرزه ای درساختمانهای بتن مسلح کوتاه میباشد .از آنجائی که در کشورمان بیشتر ساختمانهایی که در سطح عملکرد ایمنی جانی LS قرار می گیرند، نظیر مدارس ، کتابخانه و… با ارتفاع کم ساخته می شوند، لذا در این مقاله نتایج حاصل از میزان کاهش هزینه ها در نتیجه استفاده از سیستم جداساز لرزه ای بر روی ساختمانهای دو،سه و چهار طبقه با کاربری آموزشی متمرکز شده است. در نهایت میزان مصالح مصرفی در دو حالت سازه جداسازی شده و سازه جداسازی نشده مقایسه شده اند.نتایج حاکی از کاهش چشمگیر مصالح مصرفی در نتیجه استفاده از جداسازها می باشد