سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاهرخ محمودی –
رضا دهقانزاده ریحانی –
محمد تقی پور –

چکیده:

یونهای نیتریت و نیترات از آلاینده های مهم آب محسوب می شوند که می تواند از فعالیتهای کشاورزی و صنعتی، تخریب جنگلها و سپتیک تانکها وارد آبهای سطحی و زیرزمینی گردند. غلظت این یونها در آب زیرزمینی دارای اهمیت بیشتری بوده و گاهاً بیشترین آلودگی در آبهای زیرزمینی به علت ورود از چاههای فاضلاب خانگی و نشت از لوله ها گزارش شده است. مواد و روشها: آزمایشات در طول سال ۱۳۸۴ و به صورت فصلی بر روی ۶۰ حلقه چاه و ورودی و خروجی ۳ تصفیه خانه آب شرب شهر تبریز انجام گردید. اندازه گیری غلظت یون نیترات به روش اسپکتر و فتومتری UV با طول موج ۲۲۰ nm و اندازه گیری غلظت یون نیتریت به روش طیف سنجی نوری در ۵۴۳ nm صورت گردید. یافته ها: از تعداد ۶۰ حلقه چاه مورد آزمایش تعداد ۱۱ حلقه چاه دارای غلظت نیترات بالاتر از استاندارد جهانی WHO بودند که همگی این چاه ها در مناطق مسکونی محصور شده اند.