سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هاله منصوری منصورآباد –
سیدمحمدمسعود شوشتریان –
الهه اخوندی –

چکیده:

تشعشات الکترومغناطیس از جمله انرژی هایی هستند که محیط پیرامون انسانها را احاطه نموده اند. این تشعشعات می توانند به صورت طبیعی به وسیله خورشدی و مصنوعی از طریق لامپ های گوناگون تولید شوند. تشعشعات فوق الذکر در پاره ای موارد مفید و در پاره ای دیگر برای انسانها مضر می باشند. یکی از این امواج ماوراء بنفش است که به علت تولید ویتامین D مفید و به علت اثرات مخرب بر روی پوست مضر می باشد. ماوراء بنفش شامل گروه بندی های مختلف می باشد که در این بررسی سنجش A-UV مدنظر می باشد. طبق قانون عکس مجذور فاصله هر چه به منبع تولید اشعه نزدیک شویم شدت اشعه افزایش می یابد. بررسی تأثیر فاصله و میزان UV در محیط های آزمایشاهی به وفور صورت گرفته است ولی در عمل و در ارتفاع های مخلتف محیط پیرامون ما کمتر مورد بررسی قرار گرفته است که در این مقاله این مهم مورد بررسی قرار می گیرد. هدف: اندازه گیری میزان اشعه ماوراء بنفش در ارتفاع های مختلف روش کار: شدت اشعه ماوراء بنفش در ارتفاع های مخلتف متفاوت می باشد و این تغییرات از نظر نحوه حفاظت حائز اهمیت است، در نتیجه در تحقیق حاضر ارتفاع های مخلتف از سطح دریا تا ارتفاعی چون مرکزتفریحی توچال از نظر A-UV مورد سنجش قرار گرفت این اندازه گیری در ساعات مختلف روز و با شرایط جوی متفاوت انجام گرفت. دستگاه سنجش مدل ۱ EC A-UV متعلق بهش رکت HAGNER در این بررسی مورد استفاده قرار گرفت. میزان A-UV بر حسب مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصله در هر سطح با استانداردهای موجود مورد مقایسه قرار گرفت که در اصل مقاله به آن پرداخته می شود. نتیجه: طبق اصل عکس مجذور فاصله میزان اشعه ماوراء بنفش با کاهش ارتفاع نسبت به منبع سیر صعودی طی می کند. نتیجه این تحقیق این وضعیت را نشان می دهد ولی دقیقاً تابع این اصل نمی باشد. بحث: میزان A-UV از نظر حفاظت امری مهم در محیط های مختلف پیرامون ما می باشد، طبق بررسی حاضر میزان UV با کاهش فاصله از منبع سیر صعودی را طی می کند، ولی این کاهش طبق قانون عکس مجذور فاصله نمی باشد. این تفاوت به علت عواملی چون: جاذب های UV به عنوان مثال وجود ابر در اتمسفر، تأثیر خاک و برف، ماسه و نوع آب و غیره می باشد که در اصل مقاله به آن می پردازیم.