سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی یزدانی – کارشناس ارشد سازه‌های دریائی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محسن سلطان پور – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مقاله حاضر تحقیق آزمایشگاهی انجام شده برای بررسی اثرالگوی چیدمان آنتی فر روی شیب موج شکن و تاثیرتغییرات عمق آب و زبری سطح شیب روی بالاروی موجرا تشریح می‌کند. اندازه گیریهای انجام شده مبین آنست که درچیدمان هموار آنتی‌فر میزان بالاروی موج در محدوده ۱٫۷ و ۲٫۷ ابتدا افزایش یافته و سپس کاهش می‌یابد. همچنین نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که افزایش پریود امواج برخوردی به سازه، همچنین افزایش زبری و تخلخل لایه آرمور و تغییر الگوی چیدمانآنتی‌فر روی شیب موج‌شکن باعث کاهش قابل توجه میزان بالاروی موج می‌گردد.