سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی امیریانی – مشهد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی
امیرهوشنگ فلاح راد – مشهد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی
محمد محسن زاده – مشهد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی

چکیده:

در این بررسی که بر روی ۴۷ عدد گاو مبتلا به ورم پستان بالینی انجام شد، ۱۸۳ نمونه از شیر کارتیه ها جهت بررسی باکتریولوژیک بر روی محیط بلاد آگار کشت شد . جهت بررسی مخمرها ۴۷ نمونه شیربصورت کامپوزیت اخذ گردید و از محیط اختصاصی برای کشت نمونه ها استفاده شد
از ۱۸۳ نمونه کارتیه، ۱۲۸ عدد از نظر کشت باکتریولوژیک مثبت بودند . نمونه شیر کارتیه های ۴ مورد از گاوها فاقد هرگونه رشد باکتریایی بود . از ۱۳۵ عدد انواع ایزوله های باکتریایی بدست آمده ۴۶ مورد استافیلوکوک های کواگولاز منفی ( اغلب استافیلوکوک کروموژنز ) ، ۱۸ مو رد استرپت وکوک آگالاکتیه ، ۱۹ مورد سایر گونه های استرپتوکوکی ( اغلب استرپتوکوک یوبریس ) ، ۲ مورد استافیلوکوک اورئوس، ۵ مورد کورینه باکتریوم بویس، ۳۰ مورد گونه های باسیلوس، ۱۵ مورد سایر باکتری ها بودند . در مورد مخمرها، ۱۰ مورد از ۴۷ نمونه مثبت ارزیابی شد که شناسایی آنها در حال انجام می باشد