سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین حسن نژاد – فوق لیسانس مهندسی خوردگی
تقی شهرابی فراهانی – دانشیار گروه خوردگی دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبورروح اقدم – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
علی شانقی – فوق لیسانس مهندس خوردگی

چکیده:

دراین مقاله ساختار پوشش نانواکسید سریم تشکیل شده برروی آلیاژ AA5083-H321 با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM و آنالیز EDAX مورد بررسی و ارزیابی قرارمیگیرد برای بررسی مقاومت به خوردگی پوششهای تشکیل شده از نموددارهای پلاریزاسیون دینامیکی وخطی پس از غوطه وری به مدت زمانهای ۳ و ۳۳۶ ساعت درمحلول کلرید سدیم%۳٫۵NaCl که با استفاده از دستگاه Potentiostat/Galvanostat (EG&G Princeton Applied Research 273A) بدست می آید با اعمال پوشش نانواکسید سریم مشاهده می شود که منحنی های پلاریزاسیون دینامیکی به سمت چپ و پایین شیفت پیدا می کنند که نشان دهنده ماکنیزم کاتدی بازدارندگی این پوشش ها م یباشد با اعمال پوشش تبدیلی نانواکسید سریم ناحیه روئین شدن (Epit-Ecorr وسیع تر می شود زمان بهینه پوشش دهی ۳۰ دقیقه می باشد.