سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد نیاکان – بخش میکروبیولوژی، دانشگاه شاهد تهران
عبدالمحمد طباطبایی –

چکیده:

آلرژن های گیاهی بخصوص گرده ها(Pollens) با وزن مولکولی ۱۰-۴۰ هزار دالتون در شرایط محیطی و جغرافیایی مختلف می توانند موجب بیماریها و عوارض بسیاری در انسان گردند. اشخاص حساس ممکن است بعلت تماس با آلرژن های هوایی به بیماریهای متعدد آلرژی مانند آسم (Asthma)، عطسه(Sneezing) آبریزش بینی(Rhinitis)، کهیر(Urticaria) و خارش(pruritis) مبتلا شوند. با روش تشخیص پوستی پریک(Prick test) و راست(RAST) تاثیر بعضی از مواد حساسیت زای موجود در هوا روی ۸۸ بیمار مبتلا به آلرژی استنشاقی مطالعه گردید. آنتی ژنهای مورد مصرف از شرکت Dohm Holister تهیه و استفاده شد. جهت آزمایش بیماران از سه نوع آنتی ژن محیطی شامل گرد و خاک منزل(House dust)، گروه علف شوره(Russian thistie) و گرده علف شیرین بهاری(sweet vernal grass) بکار برده شد.در مطالعه بیماران فوق میزان حساسیت به دو نوع گرده علف ها بطور مساوی ۱۸/۲ % حاصل گردید و درصد آلرژی به گرد و خاک منزل ۱۱% بود. با توجه به نتایج فوق و سایر بررسی های بعمل آمده نقش بارز گرده علف ها و گرد و خاک محیط خانه و تاثیر آنها روی افراد احساسی مشخص می گردد. با اینگونه مطالعات میتوان فلور گرده موجود در هوای مناطق مختلف کشور را تعیین نموده و اشخاص دارای حساسیت به این مواد را مورد راهنمایی و محافظت قرار داد.