سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدسجاد حجازی – گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبری
رسول شهروز – گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه – ایران
محمدعلی ابراهیمی – گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبری

چکیده:

هدف از این مطالعه، تعیین روند تکامل بافتی پرزهای زبان در جنین گوسفند می باشد . مطالعه از نوع مشاهده ای توصیفی بود و بررسی بر روی ۱۰۰ جنین گوسفند از رده های سنی مختلف انجام گردید . نمونه های مورد نظر به روش نمونه برداری تصادفی ، جمع آوری شدند . طول جنین های جمع آوری شده CRL اندازه گیری شد و طبق فرمول (۱۷ (Y+ 2,1 X= سن آنها محاسبه گردید . زبان جنین ها بعد از پایدار شدن در فرمالین %۱۰از سر جنین جدا کرده ودر زیر لوپ میکروسکوپی جهت مشاهده محل ظهور و رشد پرزهای زبان برای نمونه برداری مورد بررسی قرار گرفت . نمونه های جدا شده بعد از طی مراحل تهیه مقاطع بافت شناسی و رنگ آمیزی، زیر میکروسکوپ نوری بررسی شدند . در مشاهدات ریزبینی که از سن ۴۰ روزگی از آبستنی مورد بررسی قرار گرفت دیده شد، اپی تلیوم مخاط زبان در ابتدا حالت مکعبی ساده و مکعبی مطبق دارد و در ادامه رشد به حالت فرم نهایی سنگفرشی مطبق در آمد . ظهور پرزهای زبان بعد از شکل گیری کامل اپی تلیوم مخاط زبان صورت گرفت . در ابتدا شاهد ظهور پرزهای مکانیکی بودیم و در مراحل بعد پرزه ای چشائی ظهور کردند . جوانه های چشائی از تجمع سلولهای خود مخاط زبان شکل گرفتند و در روی پرزهای چشائی ظاهر شدند . در ادامه شاهد شاخی شدن اپی تلیوم پرز نخی بودیم .
از نتایج بدست آمده چنین بنظر رسید که زمان رشد پرزهای زبان به زمان شکل گیری فرم نهایی اپی تلیوم مخاط زبان وابسته است . زمان تمایز پرزهای چشائی بعد از تمایز پرزهای مکانیکی است و به زمان ظهور جوانه های چشائی وابسته است . زمان شروع شاخی شدن پرزهای مکانیکی زبان قبل از تولد بوده و ارتباطی به نوع رژیم غذایی ندارد .