سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهرام آورجانی –
حسن محسنی –
سعید خدا بخش –
علی غبیشاوی –

چکیده:

در این مطالعه سازند فهلیان با سن نئوکومین در حوزه دزفول جنبی در دو برش سطحی کوه دال و برش سیب‌زمینی چاه دشتک ۱- مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. براساس مطالعات انجام شده ۱۲ میکروفاسیس کربناته در قالب چهار کمربند رخساره ای شناسایی شده‌اند. این کمربندهای رخسار ای به ترتیب دور شدن از ساحل عبارتند از: کمربند رخساره ای A (رخساره پهن جزر و مدی) کمربند رخساره اB( رخساره لاگونی) کمربند رخساره c (رخساره سدی ) و کمربند رخساره ای D (رخساره دریای باز) . بررسی تغییرات عمودی رخسار های سازنده فهلیان در برش‌های مورد مطالعه نشان داده است که رسوبات این سازنده صورت یک توالی پیشرونده و عمیق شونده نهشته شده‌اند . با توجه به ویژگی رخسار های میکروسکوپی فوق ، یک رمپ کربنات کم عمق با شیب ملایم به عنوان محیط رسوب‌گذاری سازنده فهلیاندر منطقه مورد مطالعه پیشنهاد می‌شود. از لحاظ کیفیت مخزنی تنها تخلخل بین بلوری ناشی از دولومیتی شدن و تخلخل های ناشی از انحلال در امتداد سطوح استیلولیتی در افزایش کیفیت محضر نقش داشته و تخلخل های دیگر با سیمان پر شده و نقشی در افزایش کیفیت مخزن ندارند.