سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اصغر آریایی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
افسر علائیان – کارشناسی ارشد زمین شناسی

چکیده:

رخنمون های مناسبی از رخساره اورگونین در شمال شرق اردکان (یزد) مربوط به رخداد سیمرین پسین و اطریشین بیرون زدگی دارد.
ضخامت این بیرون زدگی در حدود ۵۷۹ متر بوده و در حالت کلی، اشکوبهای والانژینین (؟) بارمین و آپسین را شامل می شود. ردیف مذکور به صورت یک سیکل پیشرونده متشکل از کنگلومرا با قلوه های آهکی در قاعده و لایه های شیل با میان لایه های آهکی دربخش بالایی است که با دگر شیبی زاویه دار بر روی رسوبات ژوراسیک زیرین (لباس) قرار گرفته است و توسط آهکهای صخره ساز رودیست و اربیتولینادار با رخساره اورگونین به سن بارمین و آپسین پوشانده می شود. با مطالعه مقاطع نازک و تعیین میکروفاسیس های رسوبی به طور کلی دونوع محیط رسوبی شامل سد یا بار ریفی و مرداب برای سنگهای کرتاسه زیرین ناحیه پیشنهاد شده است.