سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر تیموریان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
حسین وزیری مقدم – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
حسن امیری بختیار – بخش زمین شناسی شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

جهت تعیین محیط رسوبی سازند سروک مقطع چینه شناسی این سازند در چاه آغاجاری ۱۴۰ به ضخامت ۳۴۷/۱ متر مطالعه گردید. مطالعات آزمایشگاهی منجر به شناسایی ۱۰ میکروفاسیس کربناته در سازند سروک گردید که در چهار گروه محیطی دریای باز، سد، لاگون و پهنه کشندی قرار گرفتند.
فقدان ریف، ریزش و جریانهای حاصل از توربیدایت نشانگر آن است که پلاتفرم کربناته سازند سروک در ناحیه مورد مطالعه از نوع رمپ هموکلینال می باشد. فراوانی رودیست ها و پلوئیدها نشان دهنده یک مجموعه فتوزوان می باشد و حاکی از تشکیل رسوبات در آب و هوای حاره ای است.