سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن سرداقی صوفیانی – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
حسین وریزی مقدم – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

جهت تعیین محیط رسوبی سازند سروک یک مقطع چینه شناسی در ناودیس سبزه کوه (بروجن) مطالعه گردید. در ناحیه مورد مطالعه ضخامت سازند سروک ۲۶۰ متر می باشد.
مطالعات صحرایی و ازمیاشگاهی منجر به شناسایی ۹ میکروفاسیس کربناته گردید که در چهار گروه محیطی دریای باز، سد، لاگون و پهنه کشندی قرار گرفتند.
فقدان ریف، ریزش و جریانهای حاصل از توربیدایت نشانگر آن است که پلاتفرمکربناته سازند سروک در ناحیه مورد مطالعه از نوع رمپ هموکلینال می باشد. فراوانی رودیست ها و پلوئیدهانشان دهنده یک مجموعه فتوزوآن می ابشد و حاکی از تشکیل رسوبات در آب و هوای حاره ای است.