سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین وزیری مقدم – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
عبدالمجید رشیدی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

سازند تاربور در محدوده زمانی مائس تریشتین نهشته شده است. مطالعه میکروسکوپی بیش از ۱۰۵ نمونه متعلق به سازند ترابور و بخشهای بالائی سازند گورپی و تعیین ویژگیهایبافتی و فراوانی آلوکم های مختلف منجر به شناسایی ۸ میکروفاسیس گردید. میکروفاسیس های هشتگانه با توجه به مشخصات، به محیط های دریای باز، سد، لاگون و پهنه جزر و مدی نسبت داده می شوند. فقدان ریف و رسوبات حاضل از ریزش نشانگر فلات کربناته ای با شیب آرام و ملایم بوده که این مشخصات همخوانی به رمپ هموکلینال دارد.