سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

داود امیر سرداری – دانشگاه تربیت معلم تهران
یعقوب لاسمی – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

سازند میلا(به سن کامبرین میانی تا اردویسین ‍‍‍پیشین)در دامنه های جنوبی البرز شرقی رخنمون خوبی دارد.منطقه مورد مطالعه در ۴۸ کیلومتری جنوب غرب شهرستان دامغان در ناحیه تویه-دروار قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی رخساره ها و محیط رسوبی عضو ۵ سازند میلا در برش تویه-دروار و مقایسه آن با برش مشابه، یعنی همین عضو در ناحیه میلا کوه (مقطع تیپ) است. سنگ های تشکیل دهنده عضو ۵ سازند میلا تماماً تخریبی اند و شامل کنگلومرا، ماسه سنگ (ساب لیتیک آرنایت، کالک لیتایت، چرت آرنایت، کالک لیتایت وک ) سیلتستون و گل سنگ-شیل است. این سنگ ها در بخش های عمیق دریا و در زیر محیط های بادزنهای زیر دریایی و دشت حوضه ای نهشته شده اند. فعالیت های زمینساختی در پیدایش رخساره های توربیدیتی عضو ۵ سازند میلا نقش عمده ای داشته است.