سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود انصاری –
غلامحسین داوری نژاد –
علی عطار –

چکیده:

باغبانی و بالاخص میوه کاری از اهمیت خاصی دردنیا بر خوردار می باشد .اغلب درختان میوه مناطق معتدله ،بومی ایران بوده و یکی از منابع عمده درآمد کشاورزان محسوب می شوند .متاسفانه باید اذعان داشت که علیرغم سابقه طولانی میوه کاری در ایران، و همچنین تنوع زیاد آب و هوایی ،پیشرفتهای شایان توجهی در ارتباط با تولید انواع میوه صورت نگرفته است . گیلاس یکی از مهمترین محصولات باغبانی است که به دلیل اهمیت خاص خودهمیشه مورد استقبال فراوان مردم قرار می گیرد . آلبالو با نام علمی. prunus cerasus L وگیلاس با نام علمی. prunus avium Lاز جهت میزان تولید جایگاه ویژه ای را در جهان دارا می باشند .افزایش مصرف گیلاس در سراسر دنیا در دو دهه اخیر ، منجر به تولید و اصلاح پایه هایی با اندازه کنترل شده ، توسعه رقم های مناسب برای نواحی جغرافیایی مختلف ، توسعه و گسترش روشهای تربیتی و مدیریتی صحیح برای تولید محصول بیشتر و بهینه و امکان نگهداری بهتر گردیده است. صفت زودرسی و ظهور در بازار به عنوان اولین میوه های بهاری و نوبری در کاشت و پرورش این درختان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . کاشت و پرورش این درختان همانند سایر نباتات مشکلات فراوانی به همراه دارد .اگر کلیه عملیات زراعی بطور دقیق و اصولی انجام شود و درختان ایده آلی نیز به دست آیند ،بازهم عواملی هستند که محدود کننده رشد آنها و کاهش دهنده محصولشان باشند(۱۴). با توجه به آمار موجود در کشورمان تولید گیلاس ۱/۲۰۰ کل تولید انواع میوه را به خود اختصاص داده است و در چند سال اخیر نیز توجه شایانی به تولید گیلاس شده است .به گونه ای کهآمار ۱۲ ساله در مورد گیلاس نشان می دهد ، سطح زیر کشت نهال ۱۳ برابر ، سطح زیر کشت درخت بارور ۷ برابر و میزان تولید ۱۳ برابر شده است . برای انتخاب بهترین پلی نایزر انجام تحقیقاتی تحت عنوان میکرو فنولوژی گل ضروری می باشد . میکرو فنولوژی گل شامل مطالعه و بررسی تغییرات مورفولوژیکی اندام های یک گل در طول زمان می باشد . و با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی میکرو فنو لوژی گل می توان به مواردی چون دوره فعالیت مادگی،زمان باز شدن گل،زمان شکفتن اولین بساک ، طول دوره پخش دانه گرده و…پی برد .