سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید حسن توسلی – تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر

چکیده:

در این مقاله پلاسمای حاصل از پالس لیزر روی نمونه آلمینیومی در فشار هوا بررسی شده است . با استفاده از تصویر برداری سرعت بالا تا بازه ۵ نانو ثانیه از رشد پلاسما تصویر برداری شده است . انرژی پالس لیزر از ۳ تا ۱۰۰ میکرو ژول (۲تا GW/cm268) تغییر می کند . شدت تابش پلاسما و فاصله آن از سطح نمونه بصورت تابعی از زمان بدست آورده شده است . انرژی پالس تاثیر به سزائی روی تابش پلاسما بویژه در زمانهای تاخیر کوچک دارد . نتایج آزمایشی با مدل ساده ای مقایسه می شود .