سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا صادقی حسینی – استادیار گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران.
سیدامیر اسعماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

در این پژوهش، ویژگیهای آب و هوایی منطقه بیرجند از نظر نابهناری‌های دما و بارش در یک دوره ۱۶ساله از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳ مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات نشان می‌دهد اکثر بارش‌های منطقه زمستانی است. میانگین نقشه‌های همدیدی گرفته شده از دوره‌های مورد بررسی، نشان می‌دهد که شرایط حاکم بر نابهنجاری‌های مثبت بارشی عبارتند از ورود سیستم‌های کم فشار دینامیکی سرد و مرطوب مدیترانه‌ای عرضهای بالا، از طرف غرب و شمال غرب ایران و برهمکنش آن با سیستم کم فشار گرم و بسیار مرطوب جنوبی از سودان و دریای عرب روی مرکز، شرق و جنوب شرق کشور. همچنین شرایط حاکم بر نابهنجاری منفی بارشی عبارتند از، تقویت و نفوذ کم فشارهای سرد شمالی که رطوبت کافی ندارند در زمستان به عرضهای پایین‌تر و مهاجرت به سمت شمال پرفشارهای گرم تابستانی عرضهای پایین و ساکن شدن در منطقه فلات ایران و یا کاهش رطوبت سیستم‌های مرطوب مدیترانه‌ای حین عبور از روی رشته کوه‌های زاگرس در غرب و شمال غرب ایران که جز وزش باد، حاصلی روی مرکز و شرق ایران ندارد.