سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود بهمن آبادی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
مهدی خاکیان قمی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
فرزانه شریف – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی
امیرحسین شادکام – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی

چکیده:

ما حدود ۶۹۵ هزار بهمن هوایی را از ۱۹ نوامبر ۲۰۰۶ ، طی یک سال ثبت کردیم. از این مدت ۲۷۳ روز کامل داده استخراج شد. انرژی این بهمن ها با استفاده از شبیه سازی حدود ۱۰۰TeV به بالا تعیین شده است. تغییرات روزانه آهنگ ثبت بهمن ها برای زمانهای خورشیدی، نجومی و پاد نجومی بررسی شد. همچنین مطالعه ای روی وابستگی این تغییرات به شاخص های آب و هوایی صورت گرفت. در آخر با استفاده از روش تحلیل Storey ، Farley ناهمسانگردی در نرخ بهمن های ثبت شده مشاهده شد.