سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عاطفه کریمی نیا – اصفهان، شاهین شهر، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهرداد بزاززاده – اصفهان، شاهین شهر، استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق ناپایداری جریان مافوق صوت در ورودی ها با تراکم خارجی از روش عددی بررسی می شود. این ناپایداری آیرودینامیکی که باعث نوسان سیستم شوک می شود و به پدیده باز (buzz phenomena) معروف است در شرایط مادون بحرانی و در نسبت دبی جرمی مشخصی کمتر از مقدار ماکزیمم ایجاد می شود. بدین منظور ورودی دوبعدی با صفحه تراکم گوه ای شکل استفاده شده است. عدد ماخ جریان آزاد ۱/۶و میدان حل با استفاده از مدل اغتشاشی اسپالارت آلماراس تحلیل شده است. با انتخاب دو زاویه انحراف ۶ و ۱۰ درجه برای گوه، اثرات زاویه تراکم بر دامنه پایداری و بازیافت فشار کل بررسی می شود. به علاوه نوسانات فشار خروجی در شرایط ناپایداری جریان و مکانیزم فرآیند باز، برای دو مدل مقایسه می شود.