سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی موسوی – استادیارگروه مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
احمد جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
آرش خسروی –

چکیده:

مطالعات زیادی در زمینه استفاده از بولت به عنوان تقویت کننده فعال در سازه های سنگی و روشهای افزایش ظرفیت باربری آنها صورت گرفته است.در این میان عوامل زیادی هستند که مستقیماً بر روی این ظرفیت باربری تاثیر می گذارند.از جمله مهمترین این عوامل مقدار فشار محصورکننده ای است که بطورجانبی پیرامون بولت تزریق شده اعمال می گردد.ظرفیت باربری بولت با تغییر این فشار میتواند تغییرات فاحشی از خود نشان دهد در این تحقیق، تعدادی آزمایش کشش (Pullout Test) تحت شرایط اعمال فشار جانبی ثابت با دو نوع میل مهار(AIIIf28, Dywidagf20) و با دونسبت آب به‌ سیمان (۴/۰ و ۵/۰w:c=) در طولهای درگیری(Embedment length)mm100 و mm150 انجام شد. آزمایشها تحت فشارهای جانبی مختلف انجام گرفتند که در هر آزمایش، میزان فشار جانبی ثابت نگهداشته شد.بدین منظور سلولی موسوم به سلول سه‌محورة تغییر یافتة هوک (Modified Hoek Cell) طراحی و ساخته شد.نتایج نشان می‌دهند که با افزایش فشار جانبی، مقاومت چسبندگی نیز افزایش پیدا می‌کند و با افزایش جابجایی بولت پس از گذر از یک نقطه، این مقدار کاهش می‌یابد. پارامتر مهم مورد برسی دیگر، اتساع نمونه بود. جابجایی شعاعی سیمان که بدلیل وجود ناهمواری در سطح بولت ایجاد می‌شود، توسط بازوهای فلزی که روی آن کرنش‌سنج۴ نصب شده، اندازه‌گیری شدند.نتایج بدست آمده نشان می‌دهد با افزایش فشار جانبی، از جابجایی شعاعی کاسته می‌شود. همچنین نرخ جابجایی شعاعی با افزایش جابجایی محوری بولت کم می‌شود و از اتساع به سمت انقباض می‌رود