سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا شهنی دزفولیان – کارشناس ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل پژوهشکده حمل ونقل
امیر جعفرپور – دانشجوی دکترا و رئیس بخش مدیریت سیستمهای حمل و نقل پژوهشکده حمل ونقل
جواد میرمحمدصادقی – استادیار دانشکده راه آهن و مجری پروژه TMMS

چکیده:

امروزه ساخت و راه اندازی خطوط راه آهن هزینه بسیار زیادی داشته و همین امر باعث شده که راه آهن جزء سرمایههای ملی به شمار آید . برای حفظ این سرمایه ملی نیاز به تدوین برنامه ای منسجم و هدفمند برای ساخت، بهره برداری و نگهداری خطوط می باشد . با توجه بهنقش بالای هزینه های نگهداری و تعمیر ساختار خط که ۷۰ % کل هزینه های چرخه عمر ساختار خط را تشکیل می دهد در این مقاله تلاش گردیده است با توجه به بررسیهای ملی و جهانی الگو و روش مناسبی جهت مدیریت بر روند نگهداری و تعمیر خطوط ارائه گردد و به نتایج حاصل از بکارگیری الگوریتم پیشنهادی اشاره شود . با توجه به بررسی تجربیات کشورهای توسعه یافته در کاربرد سامانه جامع مدیریت نگهداری و تعمیر ، بدیهی است طرح الگوریتم پیشنها دی موجب کاهش هزینه های موجود و مدیریت جامع نگهداری و تعمیر خطوطراه آهن خواهد گردید.