سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خدایار قلی وند – دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پایه، بخش شیمی، تهران، ایران
زهرا حسینی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پایه، بخش شیمی، تهران، ایران
صدیقه فرشادیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پایه، بخش شیمی، تهران، ایران

چکیده:

ترکیب جدیدی از دسته –N کربونیل، فسفرآمیدیتها با فرمول C6H5C(O)N(H)P(O)(NC3H6)2 سنتز شد و ساختار کریستالی آن مورد بررسی قرار گرفت. ساختار کریستالی این ترکیب شامل دو مولکول کریستالوگرافی مستقل از هم است که از کنفورماسیون های مختلف استخلاف آمینی دارای حلقه ۴ عضوی ناشی می شود. پیوندهای هیدروژنی درون مولکولی –P=OH-N- باعث شده تا ترکیب بصورت دیمر تجمع یابد.