سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نوشین غزاله – دانشکده دامپزشکی تهران
نرگس غزاله –
حجت غزاله –

چکیده:

میکروبهای بروسلا در انسان عامل مولد بروسلو، تب مالت یا تب مواج هستند . جایگاه اصلی این میکروب ها در حیوانات خصوصا دامها است و ا یجاد سقط جنین در حیوان ماده از مشخصات بیماری است . انسان بیشتر از طریق مصرف لبیات آلوده ویاتماس مستقیم با حیوانات بیمار مانند دامداران، دامپزشکان و کارکنان کشتارگاهها مبتلا می شود . بهترین راه قطعی تشخیص بیماری تب مالت شامل کشت نمونه ها و جداسازی میکروب بروسلا می باشد . اما متأسفانه همیشه وخصوصا در موارد مزمن بیماری با موفقیت همراه نیست . آزمایش رزبنگال، آزما یش ۲ مرکاپتواتانل رایت وکومبس رایت برای تشخیص بروسلوز به کار می روند بر این اساس . در مطالعه ای گذشته نگرتیتر بدست آمده از آزمایشات را یت، کومبس رایت و در موارد مبتلا به بروسلوز در شهرستان همدان در سال ۸۵ را بررسی کردیم . تست را یت در تمام ۳۳۹ مورد درگیرتب مالت انجام شد . تیتر %۵/۳۰ موارد ۱/۸۰ ، %۲۱/۲۳ موارد ۳۰/۱۶۰ ، %۲۳/۱ موارد ۱/۳۲۰ ، %۵/۸۹ موارد ۱/۶۴۰ و %۱۷/۶۹ موارد بالاتر از ۱/۶۴۰ بودند . براساس این نتا یج در ۲۳۳ مورد تست ME 2 انجام شد . در %۳۴/۳۳ تیتر ۱/۸۰ ، در %۲۷/۰۳ تیتر ۱/۱۶۰ ، در %۱۸/۴۵ تیتر ۱/۳۲۰ ، در % ۱۱/۱۵ تیتر ۱/۶۴۰ و در % ۹/۰۱ تیتر بالاتر از ۱/۶۴۰ بدست آمد . همچنین در ۹۸ مورد تست کومبس را یت انجام شد که در %۱۳/۲۶ تیتر ۱/۸۰ در %۳۱/۶۳ تیتر ۱/۱۶۰ ،در %۲۰/۴۰ تیتر ۱/۳۲۰ ،در %۱۱/۲۲ تیتر ۱/۶۴۰ و در % ۲۳/۴۶ تیتر بالاتر از ۱/۶۴۰ حاصل شد .