سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل ملازاده زنوز –
مهدی سلیمانی – دانشجویان سال ۴ دکترای دامپزشکی واحد کرج
وحید ربانی –

چکیده:

از گدشته دور همواره سگ بعنوان حیوانی موثر در زندگی بشری به کمک انسانها آمده و همواره به عنوان سگ شکاری ، سگ گله،سگ نگهبان از اهمیت ویژهای برخوردار بوده اما بدلیل نظری که علمای اسلام در مورد این حیوان دارنداستفاده از آن مشکلاتی را به همراه داردو دامپزشکان نیز بعد از مواجهه با آن دچار تردید در برخورد و معالجه ومواجهه با مسائل گردیده اند . در این مقاله سعی بر آن شده است تا نجاست سگ از نظر علمی و فقهی بررسی شده و نتیجه گیری نهایی در مورد ان اتخاذ شود از لحاظ علمی بیماریهای قابل انتقال از سگ به انسان شامل انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس عامل کیست هیداتیک انسان، هاری و لپتوسپیروز و سایر بیماری های مشترک را اشاره کرد .