سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش رویت هلال و تقویم

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا صیاد – ( UGCS)پژوهشگر مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم ( ع ) و عضو هیأت مؤسس گروه
سیدمحسن قاضی میرسعید – پژوهشگر ارشد رؤیت هلال ماه و عضو هیأت مؤسس گروه غیر حرفهای رؤیت هلال ( UGCS )

چکیده:

در روزهای پایانی ماه های شعبان و رمضان هر سال قمری، تب رؤیت هلال ماه های رمضان و شوال همان سال، لحظه به لحظه، شیفتگان، مشتاقان و شکارچیان هلال ماه های قم ری را فرا می گیرد . افزون بـر ایـن، رؤیت هلال ماه های رمضان و شوال، به خاطر اهمیت فوق العاده از لحاظ دینی ( به ترتیب در اعـلام اول مـاه نزول برکات و عید سعید فطر ) ، برای همة مسلمانان جهان، همواره شوق برانگیز بوده است . در این مقاله ، برای پیش بینی وضع رؤیت هلال ماه های رمضان و شوال ۱۴۲۸ در ایران، ابتدا با اسـتفاده از روش گروه ۱۲۸ ، همة مقادیر مشخصه های زمانی، سمتی، حددار و موقعیتی خورشید و ماه در لحظه هـای غروب خورشید، تاریخ های ۲۹ شعبان ۱۴۲۸ و ۲۹ رمضان ۱۴۲۸ برای ۱۲۸ نقطه انتخاب شده بـر روی نـوار مرزی نقشة ایران محاسبه م یشود . سپس، همة مقادیر محاسبه شدة مشخصه های مذکور، با تمامی مقـادیر مشخصههای متناظر بر مبنای رکوردهای جهانی به دست آمده از نتایج ارصاد نجومی رؤیت هلال، از سـال
۱۸۵۹ میلادی تا زمان حاضر، با یکدیگر مقایسه می شود و سرانجام از طریق نتیجة این مقایسه، وضع رؤیت هلال ماههای رمضان و شوال ۱۴۲۸ در شامگاه تاریخ های یاد شده، تعیین می شود و در نتیجـه تـاریخ هـای دقیق اول ماههای رمضان و شوال ۱۴۲۸ در ایران اعلام خواهد شد .