سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مجاری فاضلاب برای دفع آبهای زاید در شبکه های شهری بکار گرفته می شوند. تجمع رسوبات در طول بستر این مجراها باعث بروز مشکلات زیادی از جمله کاهش ظرفیت مجرا و در نتیجه واپس زدگی جریان در مجرای بالادست می شود. خروج این مواد رسوبی مشکلات عدیده ای به همراه دارد. این عمل مستلزم صرف هزینه زیادو بکارگیری نیروی انسانی می باشد که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. در این تحقیق روشی جهت تسریع در شستشوی رسوبات از مجاری فاضلاب پیشنهاد می گردد که عبارت است از وارد کردن حجمی از آب تحت چهار هد مختلف ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ سانتیمتر برای اعماق پایاب ۰ و ۵ و ۱۰ و ۱۵سانتیمتر از درون تانکی استوانه ای با طول ۲ متر و قطر ۵۰ سانتیمتر به داخلفلومی با ابعاد ۲۵۰ در ۳۰ سانتیمتر و در نتیجه شسته شدن رسوبات در مدت زمان بسیار کوتاهتری نسبت به روش دستی. ارتفاع زیاد آب و در نتیجه حجم زیاد آن، همچنین تکرار دفعات فلاشینگ باعث می شود تا مقدار زیادی از رسوبات شسته شده و به منتهی الیه فلوم منتقل گردد. در این تحقیق رسوبات با چهار اندازه ۰/۷ و ۱ و ۲ و ۳/۳ میلیمتر و تحت شرایط هیدرولیکی مختلف مورد آزمایش قرار می گیرند.