سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهیار داغبندان – استادیار دانشکده فنی
منوچهر صدفی – کارشناسان ارشد سازمان صنایع و معادن استان گیلان
محمد شرقی – کارشناسان ارشد سازمان صنایع و معادن استان گیلان
محمود گلزار – کارشناسان ارشد سازمان صنایع و معادن استان گیلان

چکیده:

جهانی شدن تجارت وآزادسازی آن فشار مضاعفی را بر شرکتهای تولیدی خصوصا از نوع کوچک و متوسط آن وارد نموده است بطوریکه همواره نواوری و ورشکستگی این کارخانجات که نقش بسزایی در اشتغال و همچنین اقتصاد کشورها دارند جلوگیری شود.از جمله سیاستهای موفقی که در برگیرنده نقش محوری توسعه اقتصاد منطقه ای و توجه به ساماندهی بنگاههای کوچک ومتوسط است-سیاست راه اندازی خوشه های صنعتی میباشد.مقاله بعد از بیان و توضیح خوشه صنعتی انواع آن مزایای تشکیل خوشه های صنعتی و چگونگی وضعیت خوشه های صنعتی در کشورهای درحال توسعه و ایران نتایج حاصله از فاز اول یک پروژه تحقیقاتی مربوط به صنایع تولیدی استان گیلان را بیان می کند که پس از گردآوری دقیق و کامل داده های مربوط به کارگاه ها و کارخانجات استان انجام شدها ست دراین مقاله بعد از طبقه بندی صنایع استان گیلان چهار صنعت که با توجه به شاخصهای مربوط به خوشه شدن دارای بیشترین پتانسیل هستند مشخص می گردد.