سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی توکلی – شرکت برق منطقه فارس
نوید اقتدارپور – شرکت برق منطقه فارس
محمدعلی کریمی – شرکت برق منطقه فارس
فرشاد فرامر زی – شرکت برق منطقه فارس

چکیده:

صنعت برق دربخشهای تولید ،انتقال و توزیع به سرمایه گذاری زیاد و بلند مدت نیازدارد و بخشی ازتوان اقتصادی کشور رابه خود معطوف می کند و ازطرفی قسمت عمده ای ازانرژی تولیدی درشبکه ایران به دلایل فراوان و تحت تاثیرعوامل مختلف به هدرمی رود این امر ضمن به هدردادن سرمایه های ملی موجب مشکلات عمده دیگری نیز می شود دراین راستا و به منظور دستیابی به شناخت روشهای کاهش تلفات انرژی و توان الکتریکی پارامترهای موثرمورد بررسی قرارگرفته اند.دراین مقاله با ارائه پیشنهاد روشی مناسب سعی می گردد نحوه استفاده موثرارترانسهای توزیع با هدف کاهش تلفات درشبکه بررسی و نمایش داده شود.