سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن حقیقی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
سیدحسن میریان حسین آبادی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

وجود عدم قطعیت در توصیفهای صوری به دلیل سطح تجرید مورد نیاز در توصیف نرم افزار و نیز توصیف سیستمهای هم روند اجتناب ناپذیر است در حم ۸۴ با استفاده از ساختار های غیرحتمی و بیان معنای آنها رهیافتی برای نمایش عدم قطعیت در توصیفهای صوری تئوری انواع مارتین لوف ارائه شده است مفهوم عدم قطعیت براساس دیدگاه های مختلف به گونه هایی خوشبینانه، یا بدبینانه، کامل یا غیرکامل، جمعی یا مفرد و عادلانه یا غیرعادلانه طبقه بندی می شود دراین پژوهش نحوه درنظر گرفتنه انواع مختلف عدم قطعیت در رویکرد حم۸۳ بررسی میگردد.