سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهاد یکه یزدان دوست – استادیار، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید شاملو – استادیار، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
آرش ادیب – دانشجوی دکترا هیدرولیک، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در رودخانه های جزر و مدی برای تعیین دوره بازگشت طراحی علاوه بر دوره بازگشت سیلاب به دوره بازگشت جزر و مد هم نیاز است. پارامتر مهمی که برای تعیین سطح آب ناشی از دوره بازگشت طراحی در رودخانه های جزر و مدی باید به آن توجه کرد نحوه ترکیب دوره های بازگشت سیلاب و امواج جزر و مدی است و برای این منظور باید یک ضریب ترکیبی بدست آورد. با بررسی آمار دبی سیلاب در بالادست و آمار همزمان ارتفاع سطح آب در پایین دست میزان استقلال این دو پدیده تعیین می گردد و با تقسیم حاصلضرب دوره های بازگشت سیلاب و امواج جزر و مدی بر دوره بازگشت توامان این دو پدیده ضریب ترکیبی تعیین می گردد. روش دیگر برای تعیین ضریب ترکیبی استفاده از تعداد روزهایی در سال است که این دو پدیده از یکدیگر مستقل می باشند. با تقسییم تعداد این روزها بر حاصل جمع مدت زمان سیلاب و مدت زمان سیکل جزر و مد می توان ضریب
ترکیبی این دو پدیده را بدست آورد و با ضریب ترکیبی روش اول مقایسه نمود. برای تعیین ضریب ترکیبی در این مقاله از آمار دبی در ایستگاه هیدرومتری اهواز و آمار ارتفاع سطح آب در ایستگاه سه شاخه خرمشهر در رودخانه کارون که مهمترین رودخانه جزر و مدی کشور است، استفاده شده است. برای این منظور برنامه ای واجد شرایط فوق طراحی و اجرا شده است که نتایج آن با اطلاعات فوق مقایسه شده که دارای انطباق مناسبی است.