سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی ربیعی – دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

کانسار های چینه کران سرب و روی ارم بزرگ، ارم کوچک و آساران، شمال سمنان، درون سنگ آهکهای نسبتاً عمیق کرتاسه (آلبین- سنومانین)، تشکیل شده اند. پس از مطالعات صحرایی، مطالعات میکروسکوپی و بافتی، کانیهای سولفیدی این کانسارها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و به روش (ECX) مورد مطالعه قرار گرفتند. این داده ها بالا بودن مقادیر Ag و Sb و پائین بودن نسبت Se/s*10 را برای گالن نشان میدهد که بیانگر منشا هیدروترمال است. در حالی که نسبت Sb/Bi برای این گالن ها بیانگر منشا رسوبی است. همچنین مقادیر بالای Cd و نسبتهای پائین Zn/Cd در اسفالریت کانسار ارم کوچک، شباهت زیادی با کانسارهی هیدروترمال دارد در حالی که فقدان آهن و مقدار بالای Ge نشان دهنده منشا رسوبی برای این اسفالریت ها است. بر پاینه شواهد صحرایی و میکروسکوپی، ارتباط مستقیمی بین سنگ در برگیرنده این کانسارها و توده معدنی مشاهده نمی شود و لامیناسیون در ماده معدنی که از شاخصه های کانسارهای سرب و روی رسوبی میابشد به چشم نمی خورد. همچنین تجزیه های دستگاهی و مطالعات میکروسکوپی سنگ میزبان اثری از آلتراسیون و رخساره مناسب برای تشکیل کانسارهای رسوبی سرب و روی را نشان نمی دهد.بر پایه این شواهد شاید بتوان منشاء اولیه روسبی را برای این کانسارها در نظر گرفت که طی فازهای بعدی و در اثر فرآیندهای هیدروترمال توزیع مجدد یافته و در جایگاه فعلی متمرکز شده اند.