سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر محمودی نیا – کارشناس ارشد عمران – راه و ترابری
مهدی صمیمی – کارشناس ارشد عمران- راه و ترابری
علیرضا عاملی – کارشناس ارشد عمران – راه و ترابری
ارشاد عموسلطانی – کارشناس ارشد عمران – راه و ترابری

چکیده:

در پروسه طرح اختلاط سوپرپیو، نمونه ها باید در دماهایی مخلوط شده و متراکم گردد که کندروانی قیر در آن دماها به ترتیب برابر با ۰/۱۷ و ۰/۲۸ پاسکال- ثانیه باشد. تخمین دماهای اختلاط و تراکم نیاز به ترسیم نمودار دما۰ کندروانی قیر دارد. این روش برای قیرهای اصلاح نشده منطقی است، در حالی که با این روش برای قیرهای اصلاح شده دماهای بالایی بدست می آید، زیرا کندروانی قیرهای اصلاح شده به مقدار نرخ برشی قیر بستگی دارد. در حال حاضر کارشناسان طرح اختلاط آسفالت،‌دمای تراکم و اختلاط را با مشاوره تولید کننده قیر اصلاح شده بدست می آوردند. لذا نیاز است یک پروسه اصولی برای تعیین دمای اختلاط و تراکم در صورت کاربرد قیر اصلاح شده در روش طرح اختلاط سوپرپیو معرفی گردد.