سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا سعادتی – دانشگاه تهزان
عباس سعیدی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمدرضا قنادها – دانشگاه تهران
محمدرضا تقوی – دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی نحوه توارث مقاومت به زنگ زرد در شرایط مزرعه ای تعدادی هشت رقم گندم در قالب طرح دال آلل با همدیگر تلاقی شده اند بذور والدین و fi های حاصل از تلاقی آنها در اوایل آبان ۱۳۷۷ بر روی خطوط دو متری با فاصله خطوط ۳۰ سانتی متری در قالبطرح بلوک کامل تصادفید ر سه تکرار کشت گردید.